Kultura in tradicija v terskih gostilnah

 

Nasvidenje na naslednji oktober 2013!